Nabízíme průběžnou obsluhu a údržbu technického zařízení a vybavení objektu. Kvalitní příprava podkladů a následná organizace činností je předpokladem k očekávaným úsporám při provozu nemovitosti. Proto je naší snahou věnovat maximální pozornost klientům již v průběhu zpracování nabídky, u nově budovaných a dokončovaných objektů konzultovat navrhované postupy přímo s jednotlivými dodavateli technologií, příp.s projektanty.

Konkrétněji tedy:

  • zpracování podkladů pro provoz objektu
  • technicko – administrativní práce
  • průběžná údržba a kontrola zařízení 
  • inspekční činnost periodické kontroly provozního stavu zařízení 
  • technické práce 
  • běžná údržba vybavení objektu
  • zpracovávání podkladů o garančních závadách – plánování revizí, oprav a všech souvisejících činností pro každý následující rok
  • archivace dokladů souvisejících s provozem zařízení
  • zajištění údržbového materiálu a náhradních dílů