Společnost CFS s.r.o. jsme postavili v roce 2008 na základech vybudovaných firmou Čiko podnik služeb založenou v r.1990. Za cíl jsme si vytknuli zajistit našim stávajícím i potenciálním klientům kvalitní a ucelené služby při maximálním využití inovativních postupů a procesů. Naší snahou je i s takovými řešeními v rámci společnosti přicházet. Proto věříme že spolupráce s námi, Vám může přinést symbolické pilíře jistoty při správě a servisu objektu.

Čtyři body filozofie rozvoje a úspěšného řízení společnosti

1) Motivace a loajalita – vedoucí pracovníci jsou příkladem ostatním pracovníkům, svým přístupem je motivují k řádnému plnění úkolů a svým chováním vytváří pocit sounáležitosti se společností

2) Komunikace – každý vedoucí pracovník komunikuje s nadřízenými i podřízenými pracovníky. Včasná a řádná informovanost je základem úspěšného řízení společnosti

3) Partneři na pracovišti – společným cílem všech pracovníků společnosti je poskytování kvalitních služeb. Proto všichni pracovníci jsou partnery, kteří se respektují a vzájemně komunikují. Pouze tento směr vede k úspěšnému dosažení cíle.

4) Hodnocení – vedoucí pracovníci pravidelně hodnotí na pracovišti výkony svých podřízených, oceňují kvalitu, řeší nedostatky. Kolektivní řešení pomáhá pochopit a rozvinout každou myšlenku.