Přehled služeb

Úklid

Zajistíme pravidelný úklid objektů všech typů a k nim příslušících vnějších ploch.

Rozsah a náplň práce se stanoví v nabídce služeb, na základě prohlídky prostor, podle požadavků a možností zákazníka. Naši odborní pracovníci připravující zakázky navrhnou ve spolupráci se zákazníkem optimální proces a cykly čištění, údržby a ochrany materiálů a strojní a technické vybavení pro kvalitní a trvalý výsledek. Dále stanoví vyvážené normy pracovníků úklidu tak, aby byla řádně využívána pracovní doba a zároveň pracovníci nebyli neúměrně přetěžováni.

Při přípravě technologických postupů vycházíme z připraveného a dohodnutého základního režimu prací dle typu zakázky. Samozřejmě, že tento režim se dále upravuje dle potřeb a požadavků.

Protože klademe důraz nejen na zkušenosti nabyté dlouhodobou praxí, ale i na využívání inovativních postupů, jsme schopni uspokojit požadavky na organizaci úklidu a souvisejících procesů u rozmanitých druhů prostor.

Protože však některá odvětví mají svá specifika, vyčlenili jsme oddělení která se hlouběji zabývají problematikou těchto odvětví. Jedná se o Hotel Service, Medical Service a Incidental Service.

V portfoliu našich klientů lze tedy nalézt hotely, nemocnice, domovy důchodců a stacionáře, kancelářské objekty, nákupní prostory a logistická i průmyslová centra.

 

Company for facility services © 2018 CFS s.r.o. | Kontakty

Slapy