Přehled služeb

Úklid

Zajistíme pravidelný úklid objektů všech typů a k nim příslušících vnějších ploch.

Rozsah a náplň práce se stanoví v nabídce služeb, na základě prohlídky prostor, podle požadavků a možností zákazníka. Naši odborní pracovníci připravující zakázky navrhnou ve spolupráci se zákazníkem optimální proces a cykly čištění, údržby a ochrany materiálů a strojní a technické vybavení pro kvalitní a trvalý výsledek. Dále stanoví vyvážené normy pracovníků úklidu tak, aby byla řádně využívána pracovní doba a zároveň pracovníci nebyli neúměrně přetěžováni.

Při přípravě technologických postupů vycházíme z připraveného a dohodnutého základního režimu prací dle typu zakázky. Samozřejmě, že tento režim se dále upravuje dle potřeb a požadavků.

Protože klademe důraz nejen na zkušenosti nabyté dlouhodobou praxí, ale i na využívání inovativních postupů, jsme schopni uspokojit požadavky na organizaci úklidu a souvisejících procesů u rozmanitých druhů prostor.

Protože však některá odvětví mají svá specifika, vyčlenili jsme oddělení která se hlouběji zabývají problematikou těchto odvětví. Jedná se o Hotel Service, Medical Service a Incidental Service.

V portfoliu našich klientů lze tedy nalézt hotely, nemocnice, domovy důchodců a stacionáře, kancelářské objekty, nákupní prostory a logistická i průmyslová centra.

Technický servis

Nabízíme průběžnou obsluhu a údržbu technického zařízení a vybavení objektu. Kvalitní příprava podkladů a následná organizace činností je předpokladem k očekávaným úsporám při provozu nemovitosti. Proto je naší snahou věnovat maximální pozornost klientům již v průběhu zpracování nabídky, u nově budovaných a dokončovaných objektů konzultovat navrhované postupy přímo s jednotlivými dodavateli technologií, příp.s projektanty.

Konkrétněji tedy:

  • zpracování podkladů pro provoz objektu
  • technicko - administrativní práce
  • průběžná údržba a kontrola zařízení
  • inspekční činnost periodické kontroly provozního stavu zařízení
  • technické práce - běžná údržba vybavení objektu
  • zpracovávání podkladů o garančních závadách
  • plánování revizí,oprav a všech souvisejících činností pro každý následující rok
  • archivace dokladů souvisejících s provozem zařízení
  • zajištění údržbového materiálu a náhradních dílů

Recepční služby a Office Support

Záleží nám na vytvoření image prvního kontaktu našeho klienta. Pomáháme vytvořit tedy první příznivý dojem, který přináší výhody našemu klientovi v jeho činnosti. Na základě požadavků klienta a jeho možností, je naší snahou zajistit reprezentativní pracovníky, případně i vybavené jazykovými znalostmi. K povinnostem recepčních náleží veškeré činnosi které hostům usnadní vstup a pohyb po objektu a zároveň udržení přehledu o pohybu návštěv po objektu. Dále zajišťují telefonická spojení, služby pro zaměstnance, atd…

 

Company for facility services © 2018 CFS s.r.o. | Kontakty

Slapy