O společnosti

Property service from one source

Společnost CFS s.r.o. jsme postavili v roce 2008 na základech vybudovaných firmou ČIKO podnik služeb s.r.o. Za cíl jsme si vytknuli zajistit našim stávajícím i potenciálním klientům kvalitní a ucelené služby při maximálním využití inovativních postupů a procesů. Naší snahou je i s takovými řešeními v rámci společnosti přicházet. Důkazem toho může být připravovaný projekt Facility Services Data Control. Proto věříme že spolupráce s námi, Vám může přinést symbolické pilíře jistoty při správě a servisu objektu.

Čtyři body filozofie rozvoje a úspěšného řízení společnosti

1) Motivace a loyalita

Vedoucí pracovníci jsou příkladem ostatním pracovníkům, svým přístupem je motivují k řádnému plnění úkolů a svým chováním vytváří pocit sounáležitosti se společností.

2) Komunikace

Každý vedoucí pracovník komunikuje s nadřízenými i podřízenými pracovníky. Včasná a řádná informovanost je základem úspěšného řízení společnosti.

3) Partneři na pracovišti

Společným cílem všech pracovníků společnosti je poskytování kvalitních služeb. Proto všichni pracovníci jsou partnery kteří se respektují a vzájemně komunikují. Pouze tento směr vede k úspěšnému dosažení cíle.

4) Hodnocení

Vedoucí pracovníci pravidelně hodnotí na pracovišti výkony svých podřízených, oceňují kvalitu, řeší nedostatky. Kolektivní řešení pomáhá pochopit a rozvinout každou myšlenku.

 

Company for facility services © 2018 CFS s.r.o. | Kontakty

Slapy